Company Registration

International Trading Name in English: Asia Pioneer TRAVEL AND TRADING COMPANY LIMITED

Company Name in English: Asia Pioneer CO., LTD

Company Name in Vietnamese: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGƯỜI TIÊN PHONG ĐÔNG DƯƠNG

Tax Identification Number: 0104313769

International Tour Operator License No: 01-327/2014/TCDL-GPLHQT Issued by Vietnam National Administration of Tourism